Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo – część południowa”. 

Projekt planu dostępny jest pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6392

Opinie, uwagi oraz propozycje do projektu planu można składać do dnia 27 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej