Zapraszamy do zapoznania się z projektem  Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025.

 

Opinie i uwagi można składać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2,
od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 12 sierpnia 2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

 

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: strategia@czerwonak.pl