Konsultacje społeczne dotyczą koncepcji zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Kościelnej w Kicinie, na dz. 196/8 i 196/9

W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Urzędu Gminy Czerwonak od przedstawicieli Rady Sołeckiej, reprezentującej mieszkańców wsi Kicin - który dotyczył potrzeby zlokalizowania na obszarze sołectwa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców, Urząd Gminy zlecił projektantowi przygotowanie koncepcji zagospodarowania strefy rekreacyjnej zlokalizowanej na podstawie zapisów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), przy ul Kościelnej na działkach: 196/8 i 196/9.

Projektant mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz wytyczne przekazane przez Zamawiającego, przystąpił z dniem 6 czerwca 2022 r. do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, uwzględniającej podział wskazanego obszaru na dwie strefy. W strefie pierwszej wskazana została lokalizacja planowanego przyszłego przedszkola z 4 oddziałami (dz. 196/9) wraz placem zabaw oraz miejscami parkingowymi, niezbędnymi przy dowożeniu lub przy odbieraniu dzieci z przedszkola. Strefa druga obejmuje pozostałą część dz. 196/9 i całą dz. 196/8, na której znajdować się będą:
 

 • budynek z funkcją magazynową i zapleczem kuchennym,
 • strefa wolnego terenu z przeznaczeniem pod imprezy plenerowe,
 • wiata rekreacyjna,
 • boisko do piłki nożnej z nawierzchnia z trawy syntetycznej (wraz z oświetleniem, piłkochwytami, stojakami na roweru, parkingiem),
 • siłownia zewnętrzna,
 • plac zabaw,
 • boisko do siatkówki plażowej,
 • miejsce na ognisko/grilowisko,
 • sztuczne wzniesienie o długości równej szerokości boiska z siedziskami betonowymi jako widownia dla publiczności oglądającej rozgrywki piłkarskie,
 • strefa przeznaczona na dodatkowe place zabaw lub obiekty sportowe,
 • strefa parkingowa,
 • strefa utwardzonego wolnego terenu pod tymczasowe obiekty kontenerowe (np. sanitarne),
 • koncepcja przewiduje również lokalizację szafki elektroenergetycznej, o mocy zapewniającej możliwość obsługi imprez plenerowych.

 

Projektant przygotowując koncepcje zagospodarowania strefy rekreacyjnej miał na uwadze również fakt, iż cały zakres inwestycji podzielić należy na etapy związane z realizacją poszczególnych jej elementów, tak aby móc zaplanować projektowanie oraz budowę poszczególnych części koncepcji w wieloletnim planie finansowym.

 

Po przygotowaniu wstępnej koncepcji, do której uwagi i sugestie wnieśli przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz Rady Gminy, projektant przygotował ostateczną wersję koncepcji, która wyłożona będzie do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak (www.czerwonak.pl) dla wszystkich mieszkańców gminy, zainteresowanych tematem związanym z zagospodarowaniem strefy rekreacji w Kicinie i chcących wnieść do koncepcji swoje uwagi i sugestie.

 

Koncepcja wyłożona do publicznego wglądu będzie na stronie internetowej www.czerwonak.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, na przełomie listopada i grudnia tj.:
 

 • od dnia 21.11.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.
 • w dniu 01.12.2022 r. o godz. 16:30 odbędzie się wizja lokalna na ul. Kościelnej w Kicinie, a następnie o godz. 17:00 w Klubie „Jutrzenka” w Kicinie przy ul. Nowe Osiedle 2, odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami na którym wyłożony zostanie projekt koncepcyjny do wglądu.

 

Konsultacje społeczne dot. koncepcji zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Kościelnej w Kicinie, na dz. 196/8 i 196/9, przeprowadzane są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak nr 354/2022 z dnia 15.11.2022 r.