Od 16 maja do 16 czerwca br. trwać będą konsultacje społeczne dotyczące formy, organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku. Udział w konsultacjach można wziąć poprzez:

a) wypełnienie formularza online (dostępnego na stronie www.czerwonak.pl) lub

b) wypełnienie formularza w wersji papierowej.

Miejsca i godziny pobierania i składania formularzy drukowanych:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak;
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Rozwoju Kultury i Rekreacji AKWEN w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy;
- w poniedziałki i czwartki w godzinach od 11:00 do 19:00 oraz wtorki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00 w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, znajdującej się w Owińskach, ul. Poprzeczna 12a, 62-005 Owińska;
- w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00, wtorki w godzinach od 15:00 do 19:00 oraz w czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00 w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, znajdującej się w Bolechowie, ul. Wojska Polskiego 6, Bolechowo, 62-005 Owińska;
- w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30  do 15:00 w kancelarii Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończą 60 rok życia.

Przygotowana ankieta konsultacyjna jest efektem spotkań pracowników Urzędu Gminy Czerwonak i GOK „Sokół” z przedstawicielami środowisk senioralnych.

Wszystkich seniorów z gminy Czerwonak serdecznie zachęcamy do czynnego włączenia się w konsultacje społeczne i wypełnienia ankiety – by mieć realny wpływ na charakter kolejnej edycji Uniwersytetu III Wieku.

Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących formy, organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku dostępne jest pod linkiem: https://bip.czerwonak.pl/7145/dokument/22567.

Ankieta dostępna jest na stronie https://ankieta.czerwonak.pl/