Uprzejmie informujemy, że w najbliższych tygodniach Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów rusza z konsultacjami społecznymi w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zapraszamy mieszkańców gmin, działaczy/ki społeczne, przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli/ki władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE.  1.06.2022r. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku , ul.Leśna 6, g.18:00-19:30;

 

1.      Chcemy Państwu pokazać, co zostało do tej pory ze środków lokalnej grupy działania „Trakt Piastów” osiągnięte;

2.      Wspólnie przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał Państwa gminy w tych obszarach, na jakie LGD może mieć wpływ;

3.      Pokażemy w jakich obszarach będziemy mogli pomóc w najbliższych latach – spróbujemy wspólnie wyznaczyć cele nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027;

4.      Każdy z Państwa indywidualnie będzie mógł złożyć fiszkę projektową – czyli swój pomysł na projekt, który mógłby być realizowany w ramach nowej lokalnej strategii rozwoju.

 

* w kwestii pytań dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu a.pastuszek@lgdtraktpiastow.pl lub 506 862 163.