Zarządzenie 63/2021 Wójta Gminy Czerwonak w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak