Opinie, uwagi oraz propozycje można składać od 24 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

1) ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w Biurze Rady i Sołectw, pok. 108, poniedziałek w godzinach 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:00;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.grzebielucha@czerwonak.pl;

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Czerwonak.

 

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Czerwonak, zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

 

Wyjaśnienia w zakresie projektu uchwały są udzielane przez pracowników merytorycznych w Urzędzie Gminy Czerwonak, w Biurze Rady i Sołectw, pok. 108 w terminie od 24 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r., poniedziałek w godzinach 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:00.

 

Szczegóły w załączeniu.