W terminie od 24 września 2021 r. do 29 października 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie. Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 258/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 14.09.2021 r. Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie została umieszczona na stronie internetowej gminy www.czerwonak.pl.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi:

1. Propozycja uproszczenia kształtu dachu, co skróciłoby czas realizacji i zmniejszyło koszty inwestycji.

Wyjaśnienie: Ostateczna bryła budynku (w tym kształt dachu) zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji budowlano – wykonawczej. Zasugerujemy zaprojektowanie możliwie prostej bryły budynku, spójnej w sąsiednią zabudową.

 2. Propozycja wprowadzenia zamiast boiska do koszykówki, boiska wielofunkcyjnego do: koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisa ziemnego oraz wniosek o zwrócenie uwagi na przyjęty rodzaj nawierzchni boisk o właściwościach antypoślizgowych.

Wyjaśnienie: Jeżeli boisko wielofunkcyjne lepiej spełni potrzeby mieszkańców sołectwa, zmiana ta zostanie uwzględniona podczas tworzenia dokumentacji projektowej. Konkretny rodzaj nawierzchni zostanie wskazany przez projektanta w opracowanej dokumentacji i winien być zgodny z obowiązującymi przepisami i spełniać warunki bezpiecznego użytkowania obiektu.

3. Propozycja uwzględnienia dodatkowo budowy bieżni lekkoatletycznej, ze względu na brak tego typu obiektów na terenie gminy;

Wyjaśnienie: Na terenie objętym koncepcją nie jest przewidziana budowa elementów lekkoatletycznych.

 

Wydział Infrastruktury