Protokół z przebiegu konsultacji  projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania  i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak.