W dniach od 4 do 15 października br. odbyły się konsultacje społeczne w formie badań ankietowych. W konsultacjach wzięło udział 325 mieszkańców Gminy Czerwonak. Głosy można było oddać w formie papierowej i elektronicznej. W formie elektronicznej zebrano 294 głosy mieszkańców, z których ważnych było 258. W formie papierowej wypowiedziało się 31 mieszkańców.

Blisko 90% uczestników konsultacji wyraziło wolę poniesienia jednorazowego kosztu zakupu pojemnika na odpady zmieszane.

Za własnością pojemników po stronie właściciela nieruchomości opowiedziało się 268 ankietowanych (240 mieszkańców domów jednorodzinnych oraz 28 mieszkańców zabudowy wielolokalowej-bloków). Za pozostawieniem systemu na obecnych zasadach, czyli pojemnika po stronie firmy odberającej odpady, opowiedziało się 21 ankietowanych (16 mieszkańców domów jednorodzinnych oraz 5 mieszkanców z zabudowy wielolokalowej).

 

Wykres przedstawia wyniki w zakresie konsultacji społecznych w sprawie obowiązku wyposażenia nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych