Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak został opublikowany protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owińska – rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej".

 

Protokół dostępny jest pod adresem: //bip.czerwonak.pl/6475/dokument/11834