Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak został opublikowany protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności".

 

Protokół dostępny jest pod adresem: //bip.czerwonak.pl/6475/dokument/13918