W dniach od 8 lipca 2021 r. do dnia 12 sierpnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 – 2025.
               

Projekt strategii został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr 364/XXXIV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 – 2025”, w tym trybu jej konsultacji.

               

Projekt strategii został opublikowany na stronie internetowej www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 uwagi.