Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 2. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 3. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 4. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin.
 5. Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 6. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Mielno - część północna'
 8. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 9. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 10. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo - część środkowa"
 11. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 12. Konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 13. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dębogórze
 14. Zaprojektowanie i budowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami specjalistycznymi i gabinetami rehabilitacyjnymi w Czerwonaku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - MEMORANDUM INFORMACYJNE
 15. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Miękowo - część południowa'
 16. Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak