Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 2. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Koziegłowy, Dębogóra i Mielno
 3. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji
 4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej'
 5. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak
 6. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu usługi transportowej door-to-door
 7. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miękowie i Kicinie
 8. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ul. Kościelnej i Swarzędzkiej
 9. Konsultacje społeczne projektu uchwały regulaminu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak
 10. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców? - raport z konsultacji społecznych w ramach projektu Przestrzeń dla partycypacji 2
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej"
 12. Konsulatcje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze
 13. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
 14. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
 15. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2021 rok
 16. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Czerwonak – rejon ulicy Polnej”- część B