W dniach od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak.
Jest to etap niezbędny do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029”.
Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak, który znajdzie się w ww. projekcie uchwały. Celem konsultacji było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Z wynikami konsultacji można zapoznać się pod linkiem: