Gmina Czerwonak zamierza zrealizować przedsięwzięcie pt. „Zaprojektowanie i budowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami specjalistycznymi i gabinetami rehabilitacyjnymi w Czerwonaku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Pierwszy krok w kierunku realizacji przedsięwzięcia stanowi pozyskanie opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni partnerzy prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Informacje – Konsultacje” 24 maja 2021 r. opublikowane zostało Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne wchodzi w skład etapu tzw. testu rynku. Test rynku jako etap przedrealizacyjny przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ma na celu wstępną ocenę możliwości jego realizacji. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań realizacji inwestycji.

Sugestie i uwagi pozyskane w wyniku przeprowadzonego testu rynku będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

Ogłoszenie postępowania związanego z wyborem partnera prywatnego planowane jest na IV kwartał 2021 r.

 

Zachęcamy zatem zainteresowane podmioty do lektury Memorandum oraz o przesłanie zgłoszenia w terminie do 25 czerwca 2021 r.