Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 

 

  • Kotwica„Koziegłowy – rejon ulicy Leśnej”,
  • Kotwica„Koziegłowy – rejon ulicy Polnej i Piaskowej”,
  • Kotwica„Dębogóra – część wschodnia”,
  • Kotwica„Mielno – część południowa”,
  • Kotwica„Mielno – część zachodnia”,
  • Kotwica„Mielno – część północna”,
  • Kotwica„Mielno – część wschodnia",
  • Kotwica„Koziegłowy – część południowa”,
  • Kotwica„Koziegłowy – rejon ulicy Taczaka”.

 


Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: TUTAJ
Wnioski do planów można składać do dnia 16 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Czerwonak: ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej