Poniżej przedstawiamy informację o wynikach ponownych konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

//bip.czerwonak.pl/api/download/file?id=12310