Informujemy, że od 28 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2023 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia ww. konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2023 Gminy Czerwonak  z organizacjami pozarządowymi.