Poniżej zamieszczamy zarządzenie nr 213/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku: