Informujemy, że od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 29 stycznia 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2024 roku.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 12.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia ww. konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2024 roku:

https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/32224