Informujemy, że od 21 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 19.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia ww. konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021 roku.