Poniżej zamieszczamy zarządzenie dotyczące konsultacji uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r.