Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
 2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 4. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Czerwonak i nadania jej Statutu
 5. Wyniki konsultacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
 6. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2024 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 7. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2024
 8. Protokół z przebiegu konsultacjiw sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu
 9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku
 10. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak
 11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 roku
 12. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 13. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 15. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 16. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r.