W związku z rozpoczęciem prac nad programem współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., zapraszamy organizacje do składania propozycji zadań priorytetowych, które będą podstawą do ogłaszania otwartych konkursów ofert w przyszłym roku.

 

Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 jest dostępna TUTAJ

 

Zapraszamy również do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących realizacji tegorocznego programu współpracy.