11 lipca br. władze gminy Czerwonak, reprezentanci Rady Gminy Czerwonak i instytucji, a także mieszkańcy złożyli symboliczne kwiaty i zapali znicze pod pomnikiem "Gloria Orlikom Kresowych Stanic" przy ul. Okrężnej w Czerwonaku. W tym roku przypada 80. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli – rzezi na Wołyniu, która stanowiła kulminację ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej.

W 2016 r. dzień 11 lipca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomnik  "Gloria Orlikom Kresowych Stanic" w Czerwonaku, utworzonym z inicjatywy pana Zbigniewa Maurycego Kowalskiego był pierwszym upamiętniającym ofiary tych strasznych wydarzeń jaki stanął w powiecie poznańskim.