Głównym założeniem programu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeń CREO i Metropolia Poznań w terminie 1 lipca 2019 - 30 listopada 2020.

W ramach projektu w szkołach realizowany jest cykl warsztatów poświęcony tematyce społeczno-obywatelskiej:

  • warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów społecznych i obywatelskich,
  • warsztaty przygotowujące do zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO),
  • warsztaty na temat starości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich jak kombinezon starości (które pozwalają uczniom wczuć się w rolę osoby starszej),
  • warsztaty na temat niepełnosprawności z praktycznym wykorzystaniem wózka (które dają możliwość doświadczenia niektórych barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnością stykają się na co dzień).

W ramach projektu młodzież angażuje się również w przeprowadzenie inicjatyw wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności, mających na celu ukazanie znaczenia 'dobra wspólnego'. Wolontariusze postanowili wykonać kartki ozdabiane przez nich różnymi technikami i wysłać je do DPS w Poznaniu przy ul. Ugory, a oprócz tego zaangażowali się w 5. Piknik Czterech Wielkich w Kicinie, tematycznie związany z medycyną, zdrowym odżywianiem i aktywnym życiem. Uczestnicy projektu włączyli się w proces przygotowań do wydarzenia, a także aktywnie promowali piknik zachęcając mieszkańców do większej dbałości o swoje zdrowie.

Efektem projektu "DziałaMY" jest także organizacja edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Autorskie pomysły poddawane są głosowaniu, a zwycięski projekt z każdej szkoły zostaje sfinansowany w kwocie 1000 zł. To, który projekt wygra zależy tylko i wyłącznie od uczniów danej szkoły!

W SP w Kicinie zwyciężył projekt “Zakup ławek ogrodowych i puf” - więcej wygodnych miejsc do siedzenia w ogródku sensorycznym i na szkolnym holu umili przerwy! 

DziałajMY wspólnie na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań! :)

Więcej informacji o projekcie: https://tiny.pl/t29fp oraz na social mediach Stowarzyszenia CREO: FB: @centrumcreo oraz INSTAGRAM: @stowarzyszenie.creo

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Patronat: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i Starosta Poznański Jan Grabkowski.