11 grudnia na przystani "Akwen Marina" w Czerwonaku odbyły się ćwiczenia z doskonalenia umiejętności organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym w zakresie podstawowym. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie i z Jednostki Wojskowej Biedrusko oraz druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku i z Ochotniczej Straży Pożarnej W Promnicach.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w formie warsztatów przez instruktorów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP w Poznaniu. Warsztaty miały na celu przypomnienie  i utrwalenie działań ratowniczych o szybkim nurcie rzeki oraz zachowaniu warunków bezpieczeństwa podczas realizacji zadań w okresie zimowym.

Ćwiczeniami dowodził Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 8 PSP w Bolechowie st. kpt. Jarosław Szewczyk.

Zabezpieczenie terenu ćwiczeń przed osobami postronnymi zapewnił patrol Straży Gminnej z Czerwonaka.

Na ćwiczeniach jako obserwatorzy obecni byli: Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, Zastępca Wójta Gminy Czerwonak Paweł Glaser, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysztof Wojciechowski oraz Inspektor d/s Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Pytlak.