Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach im. Krasnala Hałabały kupiło defibrylator z funkcją pediatryczną. Warty kilka tysięcy złotych sprzęt zakupiono ze środków Rady Rodziców. Zbiórka trwała trzy lata, a fundusze zbierano m.in. podczas kiermaszy i festynów przedszkolnych.
 
- Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, aktywne uczestnictwo w akcjach mających sprawić, że dzieci będą bezpieczniejsze pokazuje, że właśnie w ten sposób budujemy społeczeństwo obywatelskie i odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość - podsumowała zbiórkę dyrektor Beata Kodabska.
 
Uroczystemu przekazaniu defibrylatora towarzyszyły występy przedszkolaków.