Spotkanie pracowników oświaty placówek prowadzonych przez Gminę Czerwonak miało miejsce 17 listopada br. w Akwenie w Koziegłowach. Jak co roku, było okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się w pracy nauczycielom i dyrektorom. Kandydatów – nauczycielki i nauczycieli zaproponowali dyrektorzy naszych placówek po zaopiniowaniu ich przez rady pedagogiczne.   W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 

 • Joanna Misztak - SP Bolechowo-Osiedle                
 • Iwona Tylkowska - ZSP Owińska
 • Małgorzata Dolska -   SP Kicin
 • Jolanta Jagodzińska -  SP Koziegłowy
 • Aleksandra Drzewiecka - SP Koziegłowy
 • Iwona Hutek - SP Czerwonak
 • Dawid Sworowski - SP Czerwonak
 • Monika Lewandowicz - Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
 • Edyta Simińska - Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach

 

Jeśli   chodzi o dyrektorów, to ten rok był szczególny, gdyż Wójt Gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak, zdecydował o przyznaniu nagrody wszystkim dyrektorkom i dyrektorom, prowadzącym szkoły i przedszkola. Nagrody stanowią formę podziękowania za trudne zadania, z jakim zmaga się kadra zarządzająca placówkami, zwłaszcza w tych trudnych czasach. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 

 • Jarosław Kłosiński - SP Koziegłowy
 • Jolanta Gabryelczyk - Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach
 • Marzena Zmyśna - SP Bolechowo-Osiedle                
 • Dariusz Freudenreich – SP Kicin
 • Magdalena Zielenkiewicz – SP Czerwonak
 • Beata Kodabska - Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
 • Ilona Illmer – Przedszkole Czerwonak
 • Justyna Kurzawa – ZSP Owińska

 

Dzień Nauczyciela był także okazją do wręczenia aktów mianowania i pogratulowania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego następującym nauczycielom:

 

 • Edyta Simińska - Gminne Przedszkole nr 1 w  Koziegłowach
 • Agnieszka Teska - Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
 • Jacek Kaszkowiak - ZSP Owińska
 • Aleksandra Siczek - ZSP Owińska
 • Anna Nowacka – Kościelniak - SP Koziegłowy
 • Eliza Marciniak - SP Kicin
 • Anna Atler-Hayles - SP Koziegłowy
 • Arleta Szulc - SP Czerwonak

 

Nauczyciele mianowani złożyli także akt ślubowania następującej treści:

 

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg.".

 

W tym roku ścieżkę awansu realizowali także nauczyciele kontraktowi:

 

 • Dominika Papież - ZSP Owińska
 • Karolina Gutraj - Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
 • Agata Malewicz - Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
 • Kamila Nowak - Przedszkole Czerwonak
 • Ewa Wilczyńska - SP Czerwonak

 

Ostatnim stopniem awansu zawodowego jest nauczyciel dyplomowany i to zaszczytne miano osiągnęły następujące osoby:

 

 • Marta Czajkowska-Przymusińska - SP Czerwonak
 • Anna Bartkowiak – Gudzio - SP Czerwonak
 • Joanna Bosacka - SP Czerwonak
 • Karol Pabisiak - SP Czerwonak
 • Katarzyna Nowaczyk   - SP Koziegłowy
 • Katarzyna Świergiel - SP Koziegłowy
 • Magdalena Tomczak  - SP Koziegłowy
 • Małgorzata Kowalska - ZSP Owińska

 

Wszystkim nagrodzonym i awansującym dyrektorkom, dyrektorom, nauczycielkom oraz nauczycielom gratulujemy i życzymy zadowolenia z pracy i pasji w jej wykonywaniu.

W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele będący w wieku emerytalnym. Cieszymy się, że zechcieli  Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Spotkanie uświetnił występ artystów Fundacji ,,Bliżej Gwiazd”, która wspiera i rozwija młode talenty. Trudno nie wspomnieć, że w gronie solistów i solistek znalazła się uczennica naszej szkoły – Szkoły Podstawowej w Kicinie – Wiktoria Bereś. Jesteśmy dumni, że mamy w naszych placówkach tak utalentowaną młodzież.  Występ cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i był okazją do wsparcia młodych talentów.

Jak co roku, spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem i wykonaniem pamiątkowych zdjęć. Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty na kolejne spotkanie z okazji Dnia Edukacji narodowej.