Gmina Czerwonak, podobnie jak w latach ubiegłych, wzięła udział w Europejskim Tygodniu Mobilności (ETM).

Europejski Tydzień Mobilności, wcześniej znany w Polsce jako Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, organizowany jest z inicjatywy Komisji Europejskiej już równo od 20 lat. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców miast i wsi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków transportu: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej, kolei, węzłów przesiadkowych. Wydarzenia w ramach ETM odbywają się w tygodniu 16-22 września, a punktem kulminacyjnym kampanii jest Dzień Bez Samochodu (22 września).

16 września na dworcu w Czerwonaku i 22 września na dworcu w Bolechowie, wczesnym rankiem, bo już od godziny 6.00, mieszkańcy korzystający z kolei częstowani byli kawą i herbatą przez Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka. Akcja została bardzo ciepło odebrana przez mieszkańców – zwłaszcza, że wrześniowe poranki zaskoczyły nas niskimi temperaturami.

W weekend 17 i 18 września na gminnym fanpage’u „Czerwonak, zobacz więcej” na Facebooku można było wziąć udział w zabawach z nagrodami. W sobotę były to mobilne gry terenowe o tematyce związanej z ekologicznym transportem – aż 4 trasy do wyboru.

W poniedziałek 19 września pracownicy urzędu gminy Czerwonak i strażnicy Straży Gminnej w Czerwonaku spotkali się z mieszkańcami przy dworcu kolejowym w Owińskach. Odbyła się tam akcja wydawania mieszkańcom gadżetów odblaskowych (przede wszystkim kamizelek) w ramach kampanii społecznej „Gmina Czerwonak nosi odblaski”.

Z kolei 20 września zorganizowano przedostatni w tym roku w gminie Czerwonak festyn ekologiczny w ramach projektu „Myśleć globalnie, działać lokalnie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.5.4: „Edukacja Ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Festyn tym razem odbył się na boisku Szkoły Podstawowej w Bolechowie. Podczas wydarzenia można było wziąć udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Niskoemisyjnego Mobilnego Miasteczka Edukacji Ekologicznej prowadzonych przez Straż Gminną w Czerwonaku, zobaczyć fenomenalne spektakle Teatru "Fuzja", które powstały w ramach projektu, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz zobaczyć instalacje i makiety przygotowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Czerwonaku.

Z kolei we wtorek 21 września, odbyło się wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej w Czerwonaku. Było to rowerowe show w ramach corocznej akcji „Skejtuję z głową”, które odbyło się na skateparku w Koziegłowach. Przed mieszkańcami wystąpił Jonasz Pakulski – profesjonalny akrobata rowerowy (uczestnik X edycji „Mam Talent”).

Europejski Tydzień Mobilności w gminie Czerwonak zakończył się wyjątkowym festynem, którego hasło przewodnie „Lepsze połączenia” było jednocześnie mottem tegorocznej edycji kampanii ETM. W ramach wydarzenia odbyły się zajęcia plastyczne, literackie, ceramiczne, warsztaty czerpania papieru, konkursy z nagrodami. Ponadto można było zwiedzić wóz strażacki, radiowóz policyjny, wóz patrolowy Straży Gminnej, śmieciarkę i autobus TRANSKOMu, poskakać w dmuchanym zamku, pojeździć na elektrycznym motorze, zbudować hotelik dla owadów, i wiele, wiele innych. Wszystko dzięki „lepszym połączeniom” w gminie Czerwonak – współpracy Urzędu Gminy Czerwonak z jednostkami podlegającymi gminie, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami z terenu gminy.

 

W festynie "Lepsze połączenia" udział wzięli:

* Urząd gminy Czerwonak

* Studenci UAM Bez Granic

* Wojciech Wójcik Pasieka Miękowo

* Fundacja Leśne Dziki

* Czerwonackie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin

* Fundacja Nasze Podwórko

* Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak

* Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku

* WITO Labels

* Fabryka Papieru Czerwonak Spółka z o.o. i ORDO Poznań Sp. z o.o.

* MOJTRANSPORTOSOBISTY.PL - pojazdy elektryczne

* LEWIATAN Czerwonak

* SŁAWEX P.P.H.U. Sławomir Kubiak

* praC.ownia Magdalena Witkowska

* Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

* Straż Gminna w Czerwonaku

* Komisariat Policji w Czerwonaku

* Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonaku

* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSKOM” Sp. z o.o.

* Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Czerwonaku

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu „Lepsze połączenia”, ale też, dodatkowo:

- Straży Gminnej w Czerwonaku – za pomoc przy akcjach częstowania mieszkańców kawą w pierwszy i ostatni dzień ETM oraz przy akcji „Gmina Czerwonak nosi odblaski”,

- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”- za organizację rowerowego show,

- Komisariatowi Policji w Czerwonaku – za pomoc przy akcji „Gmina Czerwonak nosi odblaski”,

- Zarządowi Osiedla Przylesie – za wypożyczenie stołów, ławek i agregatu na festyn „Lepsze połączenia”,

- Gminnemu Przedsiębiorstwu Społecznemu w Czerwonaku – za pomoc z przewiezieniem sprzętu potrzebnego na festyn „Lepsze połączenia”.