Tegoroczna 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest szczególna. Po raz pierwszy w historii kraju wydarzenia 27 grudnia obchodzone były jako święto narodowe. 1 października Sejm RP przyjął projekt ustawy ustanawiającej Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W gminie Czerwonak dla szczególnego uczczenia wydarzeń z lat 1918 – 1919 w ramach gminnych obchodów odsłonięto dwie tablice pamiątkowe: pierwszą poświęconą osobie generała Taczaka i drugą przedstawiającą krótki rys historyczny samego Powstania. Dodatkowo granitowy obelisk upamiętniający generała Taczaka zyskał odlew orła powstańczego wykonany z aluminium, a corocznie organizowane przez sekcję kibicowską Fyrtel Północ ze wsparciem Urzędu Gminy racowisko wzbogacone zostało także pochodniami.

 

Pomnik gen. Taczaka zyskał aluminiowego orła powstańczego.

 

Tablica upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie, zlokalizowana przy rondzie Powstańców Wielkopolskich.

 

Tablica upamiętniająca gen. Taczaka, zlokalizowana przy pomniku gen. Taczaka w Koziegłowach.

 

27 grudnia gminne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Brata Alberta, następnie przedstawiciele Urzędu Gminy Czerwonak, Rady Gminy Czerwonak, radnych, sołtysów, szkół, harcerzy i mieszkańców spotkali się pod pomnikiem gen. Taczaka w Koziegłowach. Odśpiewana została rota oraz odczytane nazwiska Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy Czerwonak. Wartę honorową pełnili przedstawicie służby więziennej oraz harcerzy. Pomimo mroźnej pogody obecne były liczne delegacje pocztów sztandarowych.

W gminie Czerwonak Powstanie Wielkopolskie przywoływane jest w naszej pamięci dwukrotnie: 27 grudnia oraz w lutym, na wspomnienie wydarzeń w Trewirze, przedłużających rozejm pomiędzy państwami Ententy a Niemcami, który objął również front wielkopolski. Obchody w lutym dedykowane są rodzinom powstańczym z terenu naszej gminy. Każdego roku na głazie upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich, związanych z gminą Czerwonak dopisywane są kolejne nazwiska. Obecna lista zasłużonych, napawających nas dumą Powstańców, wygląda następująco:

LEON LEWANDOWSKI
ANDRZEJ ANTKOWIAK
KONSTANTY KUBICKI
JAN GAJEWSKI
JAN WIEŃĆ
PIOTR JACKOWIAK
ANTONI PIOTROWSKI
ANTONI KORTUS
WINCENTY BANACH
KAZIMIERZ MEYER
WŁADYSŁAW OPOROWSKI
FRANCISZEK ERYŃSKI
WŁADYSŁAW PRZYBYŁOWICZ
STANISŁAW SOBKOWIAK
STANISŁAW KMIECIAK
JAN LIS
WINCENTY DERA
STANISŁAW KONIECZNY
WOJCIECH STACHOWIAK
WALENTY STACHOWIAK
STANISŁAW STELMACH
RAJMUND TERCZEWSKI
MARCIN GLAPA
FRANCISZEK WOLNIEWICZ
WACŁAW KALISZAN
MICHAŁ RATAJCZAK
STEFAN SEKRETARCZYK
EDWARD GĄSIOREK
MICHAŁ RĄCZKIEWICZ
WALENTY STACHOWIAK
ANTONI ŁABĘDA

 

Jak zgłosić Powstańca Wielkopolskiego do listy zasłużonych? Napisz wiadomość na adres: czerwonak@zhp.pl lub promocja@czerwonak.pl, podając imię, nazwisko oraz przesyłając krótką notatkę biograficzną bądź potwierdzenie, że Powstaniec spoczywa na jednym z gminnych cmentarzy.

 

Daria Malinowska
Wydział Promocji i Rozwoju