Goście z Namibii w gminie Czerwonak

Gmina Czerwonak jest liderem międzynarodowego projektu, którego celem jest promowanie najlepszych doświadczeń samorządowych w Namibii. To inicjatywa Unii Europejskiej która promuje współpracę międzynarodową.

Po stronie polskiej projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych, swój wkład finansowy daje także samorząd namibijski, ponieważ to tam będą prowadzone inwestycje w oparciu o najlepsze polskie praktyki. W ostatnim tygodniu października kilkunastoosobowa namibijska delegacja gościła w gminie Czerwonak.

Projekt posiada część inwestycyjną, ale jego głównym celem jest przekazanie wiedzy, w jaki sposób polscy urzędnicy podejmują decyzje – dotyczące zagospodarowania przestrzennego, środowiska naturalnego, inwestycji gminnych – tak by były one przejrzyste i oparte o konsultacje z mieszkańcami gminy.

- Przynajmniej kilka rozwiązań, które tu widzieliśmy, chciałbym wprowadzić w swojej gminie – mówi Trevino Forbes, burmistrz Walvis Bay, miasta położonego na wybrzeżu kraju w południowej Afryce.

Do tych, które wydawały się najciekawsze i relatywnie najprostsze do wprowadzenia należą rozwiązania w przestrzeni publicznej realizowane w Czerwonaku w oparciu o budżet partycypacyjny – np. tory do jazdy na rowerach, urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ochrona płazów oparta o współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Ciekawe okazały się wszystkie rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z kultury, np. modele ułatwiające osobom niewidomym zwiedzanie miasta ustawione przy najważniejszych zabytkach w Poznaniu. Goście zwrócili uwagę na rozwiązania, które trwale wpisały się w krajobraz samorządowy – np. podjazdy dla wózków przy urzędach i bibliotekach czy ostrzeżenia przed wejściem na ulicę.

Trudniejsze do wprowadzenia są rozwiązania, które wymagają dużych inwestycji: takie, jak innowacyjne rozwiązania stosowane w oczyszczalniach ścieków (np. przerabianie szlamu na wysokokaloryczny pelet – szczególnie ważne w czasie ograniczenia w dostawach węgla i gazu), skuteczne segregowanie śmieci czy budowa dróg i mostów.

Bardzo ciekawe dla osób z Namibii okazało się włączenie organizacji społecznych w rozwiązywanie najważniejszych zagadnień dotyczących mieszkańców – np. ochotnicze straże pożarne włączone w krajowy plan ratownictwa, koła gospodyń wiejskich wpływające na rozwój lokalny czy organizacje pozarządowe, organizujące wolny czas osobom starszym.

– W Namibii swoboda działania samorządu jest dużo bardziej ograniczona niż w Polsce. Fakt, że w Polsce część podatków jest odprowadzana do kasy samorządu sprawia, że wójt ma wpływ na to, jak gmina się rozwija. My w zasadzie bardziej administrujemy pieniędzmi centralnymi, niż rządzimy gminą – tłumaczy Trevino Forbes.  – To dla nas bardzo ciekawe spotkanie. Polacy, mieszkańcy Czerwonaka, są niezwykle serdeczni. Bardzo ważne jest dla nas obserwowanie, jak mocno rozwiązania systemowe, dotyczące samorządów przekładają się na życie mieszkańców. Dało nam to dużo do myślenia.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Władze Lokalne: partnerstwa na rzecz zrównoważonych miast 2021 Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021

Sylwia Szparkowska