W czwartek 02 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Czerwonak. W czasie jej trwania Wójt elekt oraz nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie i zgłosili gotowość do służenia lokalnej społeczności i działania na rzecz rozwoju naszej gminy.
Spotkanie przebiegło zgodnie z porządkiem obrad posiedzenia i zostało uświetnione przez wykład inauguracyjny prof. UAM dr hab. Szymona Ossowskiego, który podkreślił jak ważną i społecznie odpowiedzialną funkcję pełnią Wójt oraz Radni.
W czasie posiedzenia przeprowadzono kilka głosowań:

1. Na Przewodniczącego Rady Gminy, którym został ponownie wybrany Wojciech Skrzekut oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy, na których wybrano: Anitę Baszak, Romana Króla, Łukasza Zarzyckiego.
2. Na powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak na kadencję 2024-2029 oraz wybór Przewodniczącego Komisji, którym został Robert Maciejewski
3. Na powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Czerwonak na kadencję 2024-2029 oraz wybór Przewodniczącej Komisji, którą została Agnieszka Dudziak
4. Na powołanie Komisji stałych Rady Gminy Czerwonak na kadencję 2024-2029. Powołane zostały trzy komisje: Komisja Budżetu i finansów, której Przewodniczącą została Edyta Godawa; Komisja Komunalna, której przewodniczącym został Grzegorz Parszuto, Komisja Spraw Społecznych, której Przewodniczącą została Hanna Kościelska.


Kolejne posiedzenie Rady przewidziane jest na 23 maja 2024.