O tym, że gmina #CzerwonakŁączy staramy się przypominać przy każdej możliwej okazji. Tym razem chcemy podkreślić wyjątkowość „łączenia”, które odnosi się do wspólnego działania na rzecz lepszej jakości życia nastoletnich mieszkańców naszej gminy. Mając na celu chęć wsparcia młodzieży w kreowaniu ich własnej przyszłości, 14 grudnia 2023 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak. Rada ma być łącznikiem między światem tych, którzy niebawem wejdą w dorosłość, a światem tych, którzy chcą poznać potrzeby i problemy osób dorastających.

Skład rady został ogłoszony 20 grudnia 2023 r. i liczy on 16 członkiń i członków, którzy reprezentują młodzież mieszkającą w Gminie Czerwonak.

Nastolatkowie wzięli udział w I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak 7 lutego 2024 r. Spotkanie otworzył pan Wojciech Skrzekut, przewodniczący Rady Gminy Czerwonak.

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków członkowie Rady złożyli ślubowanie
o następującej treści:

„Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Gminy Czerwonak sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży
oraz pomyślny rozwój gminy Czerwonak.”

Następnie wybrano prezydium, w skład którego weszli:
1) Zuzanna Dewicka – przewodnicząca,
2) Grzegorz Baszczyński i Martyna Tabat – wiceprzewodniczący,
3) Karol Makowiak – sekretarz.

Ustalono, że sesje Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak, będą odbywać 3 kwietnia, 5 czerwca, 4 września i 6 listopada 2024 r. o godz. 17:30.

Nastoletnim Radnym życzmy odwagi, głów pełnych pomysłów i radości oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków, ale przede wszystkim poczucia sprawczości własnych działań.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak (kadencja 2023-2025)

Zuzanna Dewicka – przewodnicząca
Grzegorz Baszczyński – wiceprzewodniczący
Martyna Tabat – wiceprzewodnicząca
Karol Makowiak – sekretarz

Jadwiga Appelt
Sebastian Biwan
Bartosz Chodak
Hanna Jóźwiak
Patryk Nowak
Antonina Pieczyńska
Jakub Ratajczak
Daniela Skrzela
Wiktor Szala
Aleksander Sztul
Dominika Tabat
Ksawery Zwiernik


Informacje dotyczące Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce „Rady konsultacyjne” (https://bip.czerwonak.pl/7262).

Obsługą Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak zajmuje się Biuro Rady i Sołectw:
- Izabela Lesiecka (kierownik) – tel. 61 65 44 241
- Monika Grzebielucha-Andrusieczko – tel. 61 65 44 223.