W czwartek, 16 maja o godzinie 18:00, odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania bibliotece w Koziegłowach imienia Zofii Poznańskiej. Pani Zofia Poznańska jest osobą zasłużoną dla rozwoju kultury i działalności społecznej na terenie gminy Czerwonak. W latach 1956-1977 pełniła funkcję kierowniczki placówki.

Wydarzenie uświetniła obecność licznie przybyłych gości, m.in. wójta Marcina Wojtkowiaka, przewodniczącego rady gminy Czerwonak Wojciecha Skrzekuta, radnych, inicjatorów nadania imienia Gabrieli Przyczyny i Romana Króla a także Mariusza Poznańskiego - syna Zofii Poznańskiej, który podzielił się wspomnieniami o swojej mamie. Rozmowę z nim przeprowadziła Izabela Nowak, bibliotekarka z Owińsk.

Uroczystość była pełna wzruszeń i ciepłych słów. Zebrani podkreślali wkład Zofii Poznańskiej w rozwój biblioteki oraz lokalnej społeczności. Nadanie jej imienia bibliotece jest pięknym gestem upamiętnienia jej zasług i oddania dla lokalnej kultury.

Zofia Poznańska była wspaniałym bibliotekarzem i ciepłą, serdeczną osobą, która chętnie pomagała innym. Jest prawdziwym autorytetem dla wielu osób i wzorem do naśladowania.


Fot.  Barbara Wicher