W zrewitalizowanym budynku dworca w Bolechowie działa już nowy klub seniora. Obecnie korzysta z niego 48 mieszkańców, którzy skończyli 60 lat, ale są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły pod nr. tel. 61 65 44 293.
 
Opiekunem klubu jest Krystyna Dyba.
 
Klub Senior+ w Bolechowie został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+” współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Gmina Czerwonak pozyskała na ten cel 140 000 zł. Środki własne to kwota 35 000 zł