Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przypadającego 21 września, zorganizowana została akcja "Gmina Czerwonak czyta dzieciom. Wójt gminy Czerwonak, reprezentanci Urzędu Gminy Czerwonak, Rady Gminy Czerwonak, gminnych jednostek pomocniczych i Komisariatu Policji w Czerwonaku odwiedzili wszystkie przedszkola z terenu gminy Czerwonak, przeczytali fragment książki, ofiarowując dzieciom to co najcenniejsze - swój czas.