W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Czerwonak, Radni Gminy Czerwonak, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Czerwonak, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy. - Cieszę się, że po raz kolejny to na północy gminy powstało miejsce służące integracji społecznej. To nowoczesne, świetnie wyposażone i dostosowane pomieszczenia, z których będą korzystać nie tylko seniorzy ale cała tutejsza społeczność - mówił podczas otwarcia wójt Marcin Wojtkowiak.

Klub Senior+  w Bolechowie został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+” współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Gmina Czerwonak pozyskała na ten cel 140 000,00 zł. Środki własne to kwota 35 005,83 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 175 005,83 zł.

Seniorzy do dyspozycji będą mieli dużą salę wielofunkcyjną, toalety w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenie dla opiekuna klubu. Klub jest klimatyzowany.

Przypomnijmy, że cały dworzec został niedawno zrewitalizowany dzięki środkom z UE, a jeszcze wcześniej zmodernizowano ulice i parkingi przy dworcu.