22 września br. uczniowie i uczennice Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wzięli udział w nietypowej lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczy ekoObywatel”, realizowanego w Ośrodku, odbyła się wycieczka do Urzędu Gminy w Czerwonaku. Niewidoma i słabowidząca młodzież stawiała pierwsze, samodzielne kroki w załatwianiu różnych spraw w urzędzie: zakładali działalność gospodarczą, składali wniosek o dowód osobisty, meldowali siebie i swoją „rodzinę”, a nawet załatwiali formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego.

Po części warsztatowej odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Czerwonak Marcinem Wojtkowiakiem, podczas którego młodzież miała niepowtarzalną okazję zadać nurtujące ich pytania dotyczące transportu publicznego, zagospodarowania przestrzennego Owińsk, planów rozwoju gminy. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. Wychowankowie Ośrodka zwrócili uwagę na niektóre ze swoich potrzeb, co wzbudziło duże zainteresowanie i zrozumienie Wójta.

Dzięki wizycie młodzież dowiedziała się również o ciekawych i przydatnych usługach świadczonych przez gminę dla mieszkańców np. usługa indywidualnego transportu door-to-door (z której mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia mające trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się np. osoby niewidome, słabowidzące) oraz o możliwości złożenia wniosku i odebrania dowodu osobistego w naszej gminie pomimo stałego zameldowania w innej. Zaskoczeniem dla uczniów i uczennic była informacja o możliwości zmiany nazwiska przez mężczyznę zawierającego związek małżeński oraz krótki czas, jaki potrzebny jest na załatwienie wszystkich formalności. 

Młodzież zwróciła również uwagę na profesjonalną i miłą obsługę oraz fachową pomoc oferowaną przez pracowników i pracowniczki urzędu.

Zadowoleni oraz bogatsi o nowe doświadczenia uczniowie i uczennice wrócili do Ośrodka.

W imieniu swoim oraz swoich podopiecznych serdecznie dziękujemy Wójtowi oraz pracowniczkom Urzędu Gminy Czerwonak za pomoc, zaangażowanie oraz serce włożone w przygotowanie warsztatów oraz spotkania z Wójtem gminy.

 

 

Paulina  Łuczak, Joanna Bukowska-Wojtkowiak