Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku po 35 latach pracy przeszła na zasłużonę emeryturę.
 
Jak sama podkreślała jej dumą jest wybudowanie za jej kadencji dwóch nowych siedzib bibliotek: w Owińskach i w Koziegłowach. Nic dziwnego, skoro w swojej karierze przyszło się jej przeprowadzać z księgozbiorem aż 14 razy. O tych wszystkich latach Renata Laskowska opowie na łamach czerwcowego I Wiesz Więcej na stronie 19.
 
Funkcję dyrektora objęła Ewa Małyszka-Sydoruk.