W gminnych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych odbywały się zajęcia dla 45 dzieci. W świetlicy w Czerwonaku zorganizowano świąteczne spotkanie dla wszystkich dzieci. Przygotowano atrakcyjny poczęstunek, dzieci otrzymały upominki świąteczne. Świetlica w Owińskach zorganizowała warsztaty wielkanocne techniką decoupage prowadzone przez panią Olgę Krause - Matelską. Dzieci wykonały przepiękne jaja wielkanocne.
Z okazji Światowego Dnia Dzieci z zespołem Downa oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zostały wyświetlone filmy edukacyjne oraz przeprowadzono rozmowy z dziećmi. Nie zapomniano też o Światowym Dniu Zdrowia. Dzieci wykonały szereg dekoracji tematycznych.
Nadejście wiosny a przede wszystkim ładna, ciepła pogoda pozwoliła na zorganizowanie wielu zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
Wychowawcy świetlic uczestniczyli w szkoleniu nt. Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich.