Pszczoły zawitały ostatnio do Szkoły Podstawowej w Czerwonaku. Dzięki otrzymanemu grantowi z firmy Gaz-System SA i wsparciu pracowników tej spółki realizowany jest na terenie szkoły projekt  "Bądźmy dalEKOwzroczni! Eko-klasy ratują świat", który ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat problemów ekologicznych i ich wpływu na środowisko naturalne. W ramach projektu odbyły się również działania związane z pszczołami m.in.:
  1. Spotkanie z pszczelarzem, który opowiadał o życiu pszczół, pokazał sprzęt pszczelarski, dzieci obserwowały mikroskopowo aparat gębowy i odnóża pszczół, wysłuchały prelekcji na temat: „Jak powstaje miód”.
  2. Zajęcia praktyczne: dzieci wykonywały plastry miodu, budowały domki dla pszczół.
  3. Zakupienie kokonów pszczół murarek i oryginalnego domku dla tych pszczół, oraz umieszczenie go w pobliżu szkoły.
Młodzież ze szkoły przy ul. Szkolnej mogły nie tylko zobaczyć jak pszczoły murarki wychodziły z kokonów ale także codzienne mogą obserwować pszczół.

Pszczoła murarka jest niezwykle pożytecznym owadem. Od innych pszczół wyróżnia się większą łagodnością oraz dużą intensywnością zapylania roślin, dlatego warto murarce zapewnić dobre warunki do bytowania w naszym ogrodzie i przygotować domek, stanowiący schronienie dla tej pszczoły.

 

sołtys sołectwa Czerwonak I Anita Banaszak