Za nami kolejne spotkanie Komitetu Rewitalizacyjnego. Tym razem, zebrani skupili swoją uwagę na propozycjach zagospodarowania przestrzeni między dworcem kolejowym a kościołem w Czerwonaku. Obejrzano i przedyskutowano prace studentów, które zostały przygotowane w ramach „Studenckiego konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku” organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, na zlecenie Gminy Czerwonak. Konkurs dotyczył opracowania koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku - działki o nr ewid. 57/2, 57/3, 57/4, arkusz 8, obręb Czerwonak. a jego celem było wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu publicznego w sąsiedztwie kościoła i dworca kolejowego, który jako centrotwórcza przestrzeń publiczna pozwoli kształtować lokalną tożsamość i integrować społeczność oraz umiejętnie połączy funkcje komunikacji pieszej, rekreacji, usług (w tym handlu) i parkingu, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazło się kilka, które warto wziąć pod uwagę planując zagospodarowanie wspomnianego terenu. Kolejne spotkanie Komitetu zaplanowane jest w czerwcu.