W sobotę 6 maja br. nasz urząd odwiedzili studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, którzy przyjechali zapoznać się ze stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Podczas zajęć prowadzonych przez pana Grzegorza Pytlaka zajmującego stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego i spraw obronnych w urzędzie gminy Czerwonak dowiedzieli się jak powstał Zespół i czym dokładnie się zajmuje. Wizyta była dla studentów szansą na zdobycie sporej dawki wiedzy, a także być może pomogła niektórym w uszczegółowieniu swojej ścieżki zawodowej.