28 maja 2022 roku na stadionie w Owińskach odbyła się 3. edycja towarzyskiego meczu piłkarskiego poświęconego pamięci Pawła Jarosza- zmarłego w 2020 roku mieszkańca Owińsk i wielkiego kibica Błękitnych Owińska. Patronat nad meczem objął Wójt gminy Czerwonak. Mecz wsparły finansowo Gmina Czerwonak i Sołectwo Owińska.