18 lutego w gminie Czerwonak po raz piąty spotkali się potomkowie Powstańców Wielkopolskich, których życie  związane było z gminą Czerwonak czy to z racji miejsca zamieszkania, pracy czy też miejsca pochówku. Rodziny powstańcze przyjechały z różnych rejonów Polski, a wśród nich gościem honorowym uroczystości był Wawrzyniec Wierzejewski (prezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego, potomek Jana i Wincentego Wierzejewskich). Jan Wierzejewski w roku 1917 założył w Bydgoszczy I Drużynę Skautów im. Stanisława Staszica, w której szkolił młodzież do walki z zaborcą. Był też członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Brat Jana, Wincenty, to współtwórca poznańskiego skautingu, organizator polskiej konspiracji w zaborze pruskim, inicjator akcji dezercji z armii pruskiej i pierwszy komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w zaborze pruskim.

- Obchody w lutym dedykowane są rodzinom powstańczym z terenu naszej gminy. Obecnie na mosiężnej tablicy upamiętniającej lokalnych bohaterów znajduje się 31 nazwisk, których życiorys sprawdziliśmy we współpracy z Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu – wyjaśnia Daria Malinowska z Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Czerwonaku.
 

W uroczystości udział wzięli m.in.: senator Jadwiga Rotnicka, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Pan Piotr Zalewski, przedstawiciele gminnego samorządu: wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Wojciech Skrzekut, radni i sołtysi.

 

fot. B. Wicher

 

Podniosły charakter wydarzeniu nadała wojskowa asysta honorowa. Kompanię honorową wystawił Batalion Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wartę honorową pełnili: żołnierze batalionu zabezpieczenia szkolenia z Biedruska Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu a oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu pod dyrekcją pana tamburmajora sierżanta Mariusza Osowskiego.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego, zabraniu głosu przez oficjeli oraz odmówieniu modlitwy za poległych delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz zapaliły znicze a major Łukasz Orzechowski odczytał Apel Pamięci. Na koniec uroczystości wójt gminy Czerwonak wręczył podziękowania osobom zaangażowanym w coroczną organizację uroczystości.

W tym roku po zakończeniu części oficjalnej organizatorzy zaprosili uczestników do specjalnie zaaranżowanego obozu powstańczego, w którym przygotowano, m.in. posterunek powstańczy, gniazdo karabinu maszynowego, ówczesny punkt medyczny, kancelarię powstańczą oraz kuchnię polową. Obóz przygotowany został przez ZHP Hufiec Czerwonak oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Stacja Lotnicza Ławica”.

Projekt upamiętnienia powstańców wielkopolskich z terenu gminy Czerwona ma wydźwięk międzypokoleniowy: angażuje bowiem zarówno osoby dorosłe z różnych środowisk, jak i seniorów (Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Hufiec Czerwonak oraz przybyli goście) oraz młodzież (przedstawiciele 6 szkół z terenu gminy Czerwonak, harcerze Hufca Czerwonak). Każda z tych grup wiekowych co roku bierze czynny udział w organizacji uroczystości.  Warto nadmienić, że to wyjątkowe wydarzenie wyróżnione zostało w XXIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Wydział Promocji i Rozwoju