1 marca w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku.

 

Przypomnijmy, że wyniki konkursu studenckiego przedstawiono 2 lutego podczas konferencji „XV Dzień Urbanisty”, organizowanej w ramach Targów „Budma 2023”. W konkursie udział wzięły aż 43 zespoły projektowe z całej Polski!

 

I nagrodę przyznano zespołowi projektowemu w składzie Emilia Sprus i Wiktoria Grzechnik z Politechniki Śląskiej.

„Zwycięska praca w spójny i wizjonerski sposób odpowiada na potrzeby zdefiniowane w regulaminie konkursu. Świadomie zakłada znaczącą ingerencję w istniejącą substancję poprzez jej przebudowę. Koncepcja sprzyja kreowaniu funkcji centrotwórczej obszaru, wykorzystując połączenia z otoczeniem terenu i jego rzeźbę, w taki sposób, aby optymalnie zniwelować ograniczenia w jej użytkowaniu. Utrzymanie istniejących osi widokowych kreśli intuicyjnie ciągi pieszo-jedne, jednocześnie uwzględniając potrzebę utworzenia placu otoczonego nieprzytłaczającymi i lekkimi w odbiorze formami. Docenione zostało wieloaspektowe założenie koncepcji, w ramach której powstałaby infrastruktura publiczna służąca budowie więzi społecznych, ochronie przyrody, tworzeniu efektywnego systemu transportowego, podnoszeniu efektywności energetycznej, a jednocześnie równoważąca dostępność funkcji sprzyjających ożywieniu przestrzeni publicznej we wszystkich porach roku.”