W sobotę 13 marca 2021 r. w remizie OSP Promnice odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności OSP Promnice za rok 2020.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 8 w Bolechowie st. kpt. Jarosław Szewczyk oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Czerwonaku Krzysztof Wojciechowski.

Podczas zebrania przedstawiono obszerne sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za ubiegły rok oraz przeprowadzono głosowanie, podczas którego Zarząd OSP Promnice otrzymał absolutorium na kolejne lata. Funkcję skarbnika objął druh Radosław Tabat a funkcję sekretarza objął druh Przemysław Spaloniak.

Spotkanie było także okazją do wyróżnienia trzech najbardziej aktywnych strażaków: druha Tomasza Waszaka, druha Romana Byczyńskiego oraz druha Radosława Tabata  za największe zaangażowanie w życie straży oraz duży udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w roku 2020. Z rąk wójta i dowódcy JRG podziękowania oraz gratulacje odebrał również zeszłoroczny jubilat druh Władysław Godawa, który otrzymał zaszczytny tytuł „Strażaka Powiatu Poznańskiego w 2020 roku”.